http://joomlarulit.com/
 • BPMN 2.0

  Для побудови графічної моделі бізнес-процесів Contentum використовує міжнародний стандарт BPMN 2.0. Поряд з вимогами стандарту, Contentum реалізує велику кількість «know how», які з'явилися за роки впровадження продукту.

 • Contentum Framework

  Contentum Framework - це бібліотека знань і інструментів для розширення (доопрацювання) системи. Contentum Framework включає в себе: Contentum API, Contentum Web API, Contentum Plugin for Visual Studio і набір документації з доопрацювання системи.

 • Виконання

  Після того, як завершена модель бізнес-процесу завантажується на сервер Contentum, він стає доступним для виконання. В системі може бути одночасно запущено скільки завгодно примірників одного і того ж бізнес-процесу - всі вони будуть виконуватися незалежно, використовуючи в своїй основі одну і ту саму модель.

 • Інтеграційні можливості

  Contentum - система управління, яка дозволяє швидко автоматизувати бізнес-процеси компанії. У Contentum BPM існує можливість завантажувати готові моделі бізнес-процесів з систем моделювання.

 • Інтеграція Contentum і 1C

  Contentum може працювати у взаємодії з найрізноманітнішими додатками. Взаємодія може бути побудована через веб-сервіси, через API, або іншими способами. Інтеграція Contentum з системами «1С: Підприємство» має особливе значення і окрему реалізацію. Для зручної і ефективної взаємодії системи Contentum та «1С: Підприємство» використовується окремо ліцензований додатковий модуль «Інтеграція з 1С».

 • Інтеграція з ERP-системами

  Інтеграційні можливості Contentum не обмежуються тільки інтеграцією з системами компанії 1С. Використовуючи стандартні методи інтеграції, Contentum може бути також інтегрований з системами Oracle, SAP, Microsoft Dynamics AX (Axapta).

 • Моделювання

  Робота з бізнес-процесами в Contentum BPM починається з їхнього моделювання. Моделювання бізнес-процесів здійснюється в Contentum Designer, що входить в комплект системи Contentum. Дизайнер Contentum має простий і зрозумілий графічний інтерфейс.

 • Можливості BPM

  Робота системи управління бізнес-процесами заснована на простій ідеї: на етапі впровадження системи здійснюється моделювання бізнес-процесів організації за допомогою наочних діаграм.

 • Моніторинг

  Для кожного екземпляру, завантаженого на виконання процесу, створюється картка його примірника. Вона містить вичерпну інформацію по ньому: поточні значення параметрів, коментарі та запитання користувачів, поточні завдання на виконанні, виконавці та статуси, тощо.

 • Налагодження

  Бізнес-процеси різноманітні. Наприклад заявки, службові записки, як правило, невеликі, з нечисельною кількістю учасників і модель таких процесів є простою. Основні процеси - це, як правило, наскрізні процеси, що проходять через всю компанію і містять велику кількість кроків. При цьому обидва види процесів в ідеалі повинні працювати в одній системі. Тому система управління бізнес-процесами повинна бути зручною як для опису коротких ланцюжків, так і для процесів з великими розгалуженнями та великою кількістю блоків.

 • Оптимізація

  Під час роботи з бізнес-процесом у співробітників організації може накопичуватися велика кількість раціональних пропозицій і ідей щодо поліпшення бізнес-процесу, особливо відразу після його впровадження. Дані пропозиції дійсно можуть бути корисні і, при належному доопрацюванні бізнес-процесу, здатні підвищити ефективність роботи організації.

 • Показники процесів

  Показники процесів - це інструмент, що дозволяє вимірювати і оцінювати якість виконання процесів. У застосуванні до процесів, що знаходяться на стадії виконання, мова, як правило, йде про тимчасові показники. Система легко дозволяє вимірювати такі величини як мінімальний, максимальний, середній час проходження етапу процесу. А також дає можливість спостерігати, як ситуація змінюється від одного блоку до іншого - тобто надає можливість візуально зрозуміти, чи наявна позитивна динаміка від створених поліпшень.

 • Сценарії

  Якщо аналітик, який займається моделюванням бізнес-процесів, володіє хоча б мінімальними навичками програмування, його можливості в дизайнері Contentum миттєво зростають - в його розпорядження потрапляє блок процесу «Сценарій». Він дозволяє здійснити виконання на потрібному етапі бізнес-процесу деякого довільного коду на мові C#.

 • Шини даних

  Для побудови надійних систем з високим навантаженням доцільно організувати спілкування між системами через шину даних. Contentum BPM також підтримує такий сценарій роботи.