http://joomlarulit.com/

Робота системи управління бізнес-процесами заснована на простій ідеї: на етапі впровадження системи здійснюється моделювання бізнес-процесів організації за допомогою наочних діаграм.

Надалі ці діаграми завантажуються в комп'ютерну систему і стають доступними, тобто програма дозволяє відстежити і проконтролювати виконання бізнес-процесів в реальній практиці роботи підприємства.

Такий підхід дає можливість максимально наблизити практичне виконання бізнес-процесів в організації до їхньої ідеальної моделі, яка на початку була створена.

Система Contentum BPM реалізує концепцію BPM, що дозволяє будувати гнучкі адаптивні інформаційні системи, здатні оперативно змінюватися разом з трансформацією бізнес-процесів компанії. Завдяки використанню Contentum BPM можливо навести порядок у бізнес-процесах організації, зробити їх виконання чітким і формальним.

Система Contentum BPM має величезну кількість можливостей, проте всі функції системи легко поділяються на чотири групи відповідно до стадій життєвого циклу (цикл Демінга) процесу PDCA (Plan, Do, Check, Act).

Моделювання бізнес-процесів