http://joomlarulit.com/

Кейси і практика сотень проектів ECM лежать в основі продуманих технологій впровадження та надання комплексу послуг. Бізнес-консалтинг є запорукою того, що ECM-система стане інструментом підвищення ефективності бізнесу.

Багато підприємств, працюючи і розвиваючись на сучасному ринку, замислюються над оптимізацією своєї діяльності і звертаються до послуг консалтингових фірм.

Практика бізнесу

У більшості випадків максимальний ефект від проведення управлінського консалтингу може бути досягнутий шляхом впровадження консалтингових рішень одночасно з інформаційною системою. Багато сучасних методик управління просто не можуть існувати без автоматизації. Крім того, якщо ефект від оптимізації бізнес-процесів буде тісно переплітатися з ефектом від автоматизації, то вони посилять дію один одного.

Таким чином, досягається відчутний результат з точки зору практики бізнесу. Консалтинг є невід'ємною частиною комплексної роботи з впровадження бізнес-рішень або ЕСМ системи в цілому. На виході роботи аналітиків і фахівців, як з боку компанії Замовника, так і з боку нашої компанії з'являється реально діюча система, інтегрована в ІТ-інфраструктуру компанії, яка використовується співробітниками, а, отже, підвищує ефективність бізнесу.

Примітка. Розроблені регламенти закріплюються в ECM-системи і стають невід'ємною частиною поточної діяльності Вашої компанії

Проектування бізнес-процесів

Основні етапи проекту з діагностики, оптимізації та моделювання оптимальних і ефективних бізнес-процесів компанії.

 • Аналіз

  Аналіз (діагностика) бізнес-процесів, що існують в компанії або окремих підрозділах бізнесу (з поділом на основні та допоміжні процеси)

 • Виключення неефективних процесів

  Визначення неефективних, неоптимальних або дубльованих процесів (пошук «вузьких місць» і «розривів», пошук зон відсутності контролю («безгоспні процеси»))

 • Рекомендації щодо оптимізації

  Розробка рекомендації щодо оптимізації існуючих бізнес-процесів

 • Моделювання

  Проведення моделювання бізнес-процесів (підготовка «карт бізнес-процесів»). Проектування і моделювання бізнес-процесів з ліквідацією існуючих проблем

 • Внутрішні регламенти

  Підготовка внутрішніх регламентів і посадових інструкцій для персоналу з урахуванням новостворених «карт процесів»

 • Узгодження результатів

  Представлення результатів проекту та порівняння зі стратегічними цілями організації

Стратегічні цілі

Моделювання бізнес-процесів дає можливість чітко закріпити «на папері» всю структуру діяльності компанії: встановити зони відповідальності фахівців, їхні обов'язки, кінцевий результат роботи, а також критерії оцінки ефективності їхньої роботи. За допомогою моделювання бізнес-процесів можна правильно налаштувати процедуру взаємодії фахівців різних департаментів, чітко і прозоро визначити, хто і за що повинен відповідати на підприємстві.

Правильно побудований бізнес-процес допомагає значно скоротити завантаження працівників фірми, забезпечити принцип взаємозамінності співробітників, що в свою чергу є запорукою стабільного функціонування і розвитку компанії.

Проміжні результати

 • Кожен співробітник знає свій бізнес-процес, продукт свого процесу і вміє його вимірювати.

 • Вимірювання результатів процесів виконується зі встановленою регулярністю самими виконавцями.

 • Виконавці зацікавлені в зростанні своїх статистик - і, як наслідок, самі удосконалюють свої процеси.

 • Завантаження виконавців збалансоване, кожен співробітник вміє складати свій план роботи.

Результати, що досягаються

 • Підвищення конкурентоспроможності Компанії.

 • Оптимальні шляхи реалізації основної стратегії компанії з урахуванням зростаючої конкуренції і технологій, що розвиваються.

 • Підвищення керованості Компанії за рахунок досягнення прозорості бізнес-процесів і підвищення достовірності інформації про їхню реалізацію.

 • Підвищення якості і швидкості виробництва ринкового або внутрішнього продукту з одночасним зниженням витрат.

 • Підвищення ефективності використання матеріальних, фінансових і людських ресурсів.

 • Підвищення інвестиційної привабливості Компанії.

 • Зниження завантаження Вищих керівників за "поточними" питаннями, зростання професіоналізму співробітників, підвищення якості взаємодії між співробітниками і підрозділами компанії.

 • Підвищення швидкості та надійності інформаційного обміну, зниження термінів і витрат на розробку і впровадження IT-систем.

Бажаєте дізнатися більше?

Ми надамо максимум інформації щодо будь-яких Ваших питань.

Зв'язатися з нами