http://joomlarulit.com/

Виконання

Після того, як завершена модель бізнес-процесу завантажується на сервер Contentum, він стає доступним для виконання. В системі може бути одночасно запущено скільки завгодно примірників одного і того ж бізнес-процесу - всі вони будуть виконуватися незалежно, використовуючи в своїй основі одну і ту саму модель.

Виконання бізнес-процесу здійснюється у відповідності до його графічної моделі - починаючи зі стартової події, ланцюжка переходів, до кінцевї події. При цьому система автоматично буде формувати списки завдань, які повинні виконувати користувачі. Останнім завдання призначаються лише в той момент, коли хід виконання бізнес-процесу дійшов до відповідного кроку.

Завдання, що одержують користувачі в рамках виконання бізнес-процесів, оформлені в веб-інтерфейсі інформаційної системи Contentum BPM у вигляді окремих сторінок (картка завдання), на яких наведена вся необхідна виконавцю інформація для прийняття рішення і виконання отриманого завдання.

Від виконавця може знадобитися введення деяких даних - у цьому випадку картка завдання буде містити відповідні поля, заповнення яких може бути при необхідності обов'язковим. Тобто всю роботу за дорученням користувач завжди виконує в одному місці - на картці завдання; саме тут він отримує і всі необхідні для цього ресурси.

Також після виконання свого доручення користувач не повинен замислюватися про те, хто і які дії в рамках даного бізнес-процесу повинен виконувати - всі ці питання система Contentum BPM бере на себе.

Всі завдання, які не потребують дій реальних співробітників організації, виконуються системою Contentum BPM автоматично і практично миттєво: визначення процедури виконання бізнес-процесу (в тому числі за можливими умовами), розсилка повідомлень, виконання сценаріїв тощо.

Моніторинг ходу виконання