http://joomlarulit.com/

Contentum Projects+ представляє собою зручний комплексний засіб, призначений для контролю виконання проектів, управління наявними ресурсами (тимчасовими, фінансовими, людськими) і організації взаємодії між учасниками проектів.

Проекти не є типовими завданнями, які вимагають складної взаємодії різних підрозділів, і складаються при цьому з послідовності етапів. Виконання таких завдань може складатися з десятків більш дрібних завдань. Над ними працюють десятки, сотні і навіть тисячі співробітників організації.

При виконанні проектів особливу важливість мають три складові:

 • Якість кінцевого продукту, відповідно до певного рівня;
 • Терміни, в які виконуються всі роботи;
 • Бюджет, в який необхідно вкластися.

Управління проектами - територія діяльності, під час якої визначаються та досягаються чіткі цілі проекту при балансуванні між обсягом робіт, ресурсами (такими як гроші, праця, матеріали, енергія, простір та інше), часом, якістю та ризиками.

У цілому, управління проектами включає в себе наступну діяльність:

 • Визначення вимог проекту;
 • Визначення чіткої і досяжної мети;
 • Урівноваження суперечних вимог щодо якості, змісту, часу і вартості;
 • Корекція характеристик, планів і підходів відповідно з думками і очікуваннями різних учасників;
 • Контроль за відповідністю процесу виконання проекту заздалегідь визначеним планам. Коригування ходу виконання проекту відповідно до можливих відхилень.

Управління проектом - завдання менеджера проекту; задача нетривіальна, що вимагає від фахівця великого досвіду, знань і нерідко також інтуїції. Звичайно, ніяка комп'ютерна система повною мірою поки не здатна повністю замінити менеджера проекту. Проте така система може стати для нього гарним помічником і забезпечити єдиний інформаційний простір для виконання рутинних завдань (наприклад, таких як побудова діаграми Ганта), щоб у менеджера залишалося більше часу на рішення нетривіальних завдань.

Contentum Projects+ - це зручний комплексний засіб, призначений для контролю виконання проектів, управління наявними ресурсами (тимчасовими, фінансовими, людськими) і організації взаємодії між учасниками проектів.

Основні функції Contentum Projects+ дозволяють ефективно вирішувати наступні завдання:

 • Управління термінами виконання проекту;
 • Організація єдиного інформаційного простору у проекті;
 • Комунікації між учасниками проекту;
 • Управління бюджетом проекту;
 • Інформування учасників проекту про хід його виконання;
 • Управління ризиками проекту.